[email protected] +420 242 499 370

CSR (Společenská odpovědnost)

Posláním Proservie je budovat udržitelný rozvoj a CSR aktivity tak, aby podporovaly sociální a ekonomickou výkonnost. Tento záměr je postaven na následujících závazcích společnosti.

 

1. Podpora diverzity a boj proti diskriminaci

Jsme přesvědčeni, že diverzita je velmi důležitým aspektem pro rozvoj společnosti. Proto plně podporujeme rovný přístup, příležitosti a zároveň boj proti všem formám diskriminace v zaměstnávání.

Od samého počátku fungování společnosti se spoléháme na inovativní náborové praktiky.

 • Soustředíme se na unikátní potenciál každého jedince, na jeho schopnost kvalitně a efektivně poskytovat služby klientům, ale samozřejmě také na osobnostní kvality, znalosti a zkušenosti.
 • Klíčový je pro nás rovný přístup ke všem uchazečům.

 

2. Osobní rozvoj zaměstnanců a budování dlouhodobé spolupráce

Pro každou společnost by měla být důležitá nejen ekonomická výkonnost, ale rovněž sociální přínos. V Proservii se snažíme dát příležitost všem, tedy i lidem s atypickými profily, což každému umožňuje stát se členem našeho týmu a významných dílem tak přispět k naplnění potřeb klientů.

A právě proto, abychom mohli naplno podporovat naše zaměstnance a umožnili jim maximální rozvoj, jsme vyvinuli inovativní modely pro náborový a školící proces.

 • Predefined Career Plan (1999) – tento plán upravuje školící, certifikační proces a mzdové podmínky spojené s kariérním postupem.
 • „Première Chance“ Employment Contract (2003) – program zaměřený na kandidáty bez předchozích zkušeností. Program jim poskytne smlouvu na dobu neurčitou a také komplexní školící proces.
 • „Nouvelle orientation“ Employment Contract (2009) – program na podobné bázi jako „Premiere Chance“. Jeho cílem je rekvalifikace jedinců bez předchozích znalostí a zkušeností v IT.

 

3. Zajištění zdraví a bezpečnosti práce zaměstnanců

Senior management Proservie stanovil konkrétní postupy a aktivity vedoucí k zajištění bezpečnosti zaměstnanců a dodávaných řešení, čehož chce dosáhnout pomocí standardizace a permanentního zlepšování interních postupů a směrnic. K tomuto vedou následující opatření:

 • Zajištění požárních, poplachových a bezpečnostních nástrojů a postupů
 • Bezpečnostní školení a pravidelná evakuační cvičení
 • Cílené prověřování rizik spojených se zákaznickými řešeními
 • Osobní ochranné pomůcky
 • Evidence a plán prevence v oblasti pracovních úrazů
 • Důraz na řádné školení a vzdělávání řidičů
 • Nastavení akčního plánu zabezpečujícího výše uvedené činnosti

 

4. Etika

V roce 2015 společnost ManpowerGroup již popáté v řadě získala ocenění světově nejetičtější společnosti, které každoročně uděluje The Ethisphere Institute. Naše etické závazky jsou pevně propojeny s přístupem k našim zaměstnancům, klientům, dodavatelům a partnerům.

K těmto závazkům patří:

 • Boj proti podvodům a korupci
 • Etický přístup za každé situace
 • Podpora vzájemné komunikace
 • Vysoká kvalita poskytovaných služeb a dlouhodobá spolupráce se zákazníky
 • Implementace politiky zodpovědného a spravedlivého nákupního procesu

V případě zájmu můžete navštivit webové stránky společnosti ManpowerGroup, na kterých naleznete plné znění etického kodexu (Code of Conduct and Professional Ethics).
 

5. Omezení negativních dopadů na životní prostředí

Formulace stěžejních závazků Proservie v této oblasti jsou součástí environmentální politiky společnosti ManpowerGroup.
Principy environmentální politiky jsou následující:

 • Monitoring a řízení reálných spotřeb
 • Povědomí zaměstnanců o jejich roli při adaptaci ekologického chování a správných návyků
 • Snížení množství odpadů
 • Podpora „green IT“

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH A OCENĚNÍ

Proservia a ManpowerGroup plně respektují a dodržují principy organizací OIT, OECD, GRI, standard Iso26000  a Všeobecné deklarace lidských práv a svobod (OSN) a CERES.