[email protected] +420 242 499 370

História

2015

2015

 • V roku 2015 Proservia dosahuje celkového počtu 2600 zamestnancov. Štyri roky po akvizícii ManpowerGroup Proservia expanduje do ďalších krajín Európy s cieľom stať sa lídrom na trhu End User Support.
 • V apríli Proservia oznamuje akvizíciu divízií “Mobility and Workplace Services” (MWS) spoločnosti Hewlett-Packard v rámci Strednej Európy. Poskytované služby zahŕňajú primárne Service Desk, Onsite support a Field services.
 • Akvizícia prebieha v dvoch vlnách, pričom k 1. júlu sa Proservia rozrastá o ďalších 200 zamestnancov spoločnosti HP a ďalej tak napĺňa svoj plán stať sa jednotkou na trhu s IT EUS službami.
 • V marci Proservia oznamuje akvizíciu divízií “Workplace & Service Desk Services” spoločnosti Atos.
 • Proservia pokračuje s implementáciou business plánu zameraného na podporu zamestnanosti. K 1. marcu sa k Proservii pripojilo 800 zamestnancov ATOS.
2014

2014

 • November – Proservia oznamuje akvizíciu IBM Delivery Services, dcérskej spoločnosti IBM France a podpisuje kontrakt s IBM na 5 rokov.
 • Akvizícia je v súlade s víziou spoločnosti Proservia stať sa francúzskym lídrom na poli outsourcingu IT služieb a End User Support. Proservii posilnilo 120 zamestnancov z IBM a teraz má zamestnanecká základňa viac ako 1600 členov.
 • Február – Proservia sa naďalej rozrastá, akvizuje “Infrastructure and Help desk” spoločnosti Nexeya Services.
 • ManpowerGroup vyjadruje Proservii plnú podporu so snahou o dosiahnutím pozície francúzskeho lídra v poskytovaní outsourcingu správy infraštruktúry a posilňuje jej postavenie v spoločnosti. V súlade s touto stratégiou prebehla už zmienená akvizícia “Infrastructure and Help desk” spoločnosti Nexeya Services a Proservia tak privítala 170 nových zamestnancov.
 • 1994-2014: 20 rokov transformácie v neustále sa meniacom trhovom prostredí!
 • 8. apríla 2014 Proservia oslavuje 20 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti expanduje vďaka projektu Proserviale.Blog.com. Zároveň spĺňa 3 požiadavky kľúčové pre moderné IT:
  • Schopnosť rýchlej a kvalitnej väzby s koncovým klientom
  • Schopnosť poskytnúť maximálnu mobilitu a bezpečnost
  • Schopnosť umožniť prístup k dôležitým dátam klienta a s ich využitím zabezpečiť zvýšenie produktivity
2013

2013

 • Proservia rozširuje servisné centrum v Rennes. Stredisko funguje 24/7/365.
 • Novo získané priestory podčiarkujú víziu Proservie stať sa sa lídrom na trhu s ohľadom na kvalitné podmienky a spokojnosť zamestnancov.
 • Proservia ako prvá spoločnosť poskytujúca IT služby získala za svoje servisné centrá certifikát NF345 udeľovaný certifikačným ústavom AFNOR. Certifikáciu získala predovšetkým vďaka kvalitným vzťahom so zákazníkmi, ktoré sú najvyššou prioritou spoločnosti. Zásadná je tiež inovatívny prístup na trhu IT služieb a v sektore B2B. Proservia ako prvý čelila certifikáciám NF a to ako pre servisné centrum v Rennes (User Support), ako aj pre centrum v Niort, ktoré sa zaoberá podporou infraštruktúry.
2012

2012

 • Proservia je hrdým zamestnávateľom viac ako 1000 zamestnancov!
 • V tomto roku spúšťa nový program “Mission handicap”:
 • “Mission handicap” program podporuje náborové procesy, integráciu a zlepšovanie pracovných podmienok pre zamestnancov s handicapom.
2011

2011

 • Proservia spája svoje sily so spoločnosťou ManpowerGroup a novo bude mať na starosti koordináciu a riadenie IT Outsourcingových aktivít vo Francúzsku.
2008 to 2009

2008 a 2009

 • 2009, rok, kedy Proservia spúšťa servisné centrum v Rennes.
 • V tomto období spoločnosť vytvára inovatívny program špecializovaný na rekvalifikáciu pre zamestnancov, ktorí nemajú predchádzajúce znalosti a skúsenosti v oblasti IT ( “Nouvelle Orientation”).
 • Otvorenie pobočiek v Tours a Strasbourgu.
2006

2006

 • Dva roky po založení pobočky v Niort sa podľa pôvodného plánu otvára servisné centrum špecializujúce sa na podporu infraštruktúry
2005

2005

 • Proservia má v tomto roku tím viac ako 500 zamestnancov.
 • Sú založené ďalšie dve francúzskej pobočky – Rennes a Lannion.
2004

2004

 • V tomto roku je otvorená ďalšia pobočka vo francúzskom meste Niort. Od roku 2006 sa tiež stane sídlom servisného centra zameraného na podporu infraštruktúry.
2003

2003

 • Spustenie programu určeného pre zamestnancov s nízkou úrovňou kvalifikácie ( “Première Chance”). Vďaka programu získajú zmluvu na dobu neurčitú s komplexným školiacim a vzdelávacím cyklom.
1996 to 2001

1996 až 2001

 • V roku 1999 Proservia spúšťa program zameraný na kariérny rast ( “Plan de Carrière Prédéfini”). Tento program zahŕňa školiaci proces a certifikáciu zamestnancov, s cieľom zabezpečiť ich kariérny rozvoj.
 • V rovnakom roku dochádza k otvoreniu pobočiek v Paríži, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence a v Lyone.
1994

1994

 • Thierry Congard, samouk, ktorý sa postupne vypracoval medzi popredných expertov v oblasti IT, zakladá v roku 1994 spoločnosť Proservia. Jeho víziou je založiť IT spoločnosť, v ktorej vďaka vybudovaniu kvalitného tímu so skvelou podporou zo strany zamestnávateľa, vzniknú tie najlepšie riešenia a dlhodobé hodnoty pre jej klientov.