[email protected] +420 242 499 370

Architektúra a Transformácia

BUDOVANIE kvalitných a odolných IT INFRAŠTRUKTÚR

BUDOVANIE kvalitných a odolných IT INFRAŠTRUKTÚR

Prostredie na trhu IT služieb sa kontinuálne mení, rozvíja a navyše sa neustále zvyšuje počet konkurenčných subjektov. Veľmi dôležitý je teda inovatívny prístup, schopnosť rýchlej reakcie, schopnosť naplniť nové požiadavky a očakávania vašich klientov a v neposlednom rade zaistenie dostupnosti a bezpečnosti informácií.

Našim cieľom je pomôcť vám vybudovať infraštruktúru a poskytovať služby, ktoré plne zodpovedajú vašim požiadavkám.

Naše rozsiahle skúsenosti získané vďaka rôznorodým klientom, s ktorými spolupracujeme, nám umožňujú poskytnúť vám priemyselné riešenie na mieru. Riešenia sú kontrolovaná ako z technologického, ako aj z hľadiska rozpočtu.

Naši partneri:

Naši partneři

 

SILNÉ STRÁNKY

  • Skúsení konzultanti, architekti a inžinieri certifikovaní poprednými výrobcami softvérových a hardvérových riešení.
  • Technológie a riešenia založené na vašich súčasných aj budúcich potrebách, na spätnej väzbe a nezávislosti.
  • Neustále sledujeme nové trendy a technológie na trhu, aby sme naše riešenia mohli pravidelne obohacovať o nové aplikácie a nadstavbové služby.

 

PROCES ZAČLENENIE INOVÁCIÍ A POŽIADAVIEK BEZ PRIAMEHO DOSAHU NA VAŠEJ VÝROBU ALEBO KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV

Naši konzultanti vám ochotne pomôžu s rýchlou integráciou business aplikácií, s implementáciou inovatívnych riešení, s rozhodovaním v oblasti strategických cieľov a v neposlednom rade s vývojom informačného systému.

Všetky tieto zmeny sú vykonávané v súlade s vašimi cieľmi a bez negatívneho dopadu na kvalitu výroby či dokonca na úroveň spokojnosti používateľov.

 

SILNÉ STRÁNKY

  • Analýza existujúcej infraštruktúry
  • Osvedčená metodika pre koordináciu a kontrolu manažmentu nákladov a bezproblémovú integráciu s ohľadom na užívateľa
  • Vedenie a školenie vášho tímu na zlepšenie v oblasti dodávky firemných riešení a riadenie prípadných výpadkov
  • Poskytovanie rád a podpory v oblasti komunikácie a školenie koncových užívateľov
  • Poradenstvo v oblasti Change managementu