[email protected] +420 242 499 370

Outsourcing

ZAISTENIE VYSOKEJ DOSTUPNOSTI VAŠICH IT SYSTÉMOV A PERMANENTNÉ SPOKOJNOSTI UŽÍVATEĽOV

Outsourcing

Z dôvodu vyššej náročnosti niektorých fáz výroby (napr. Kontinuita prevádzkových procesov 24/7/365, odborné znalosti špecifických technológií, schopnosť koordinácie “prevádzky v špičkách”, optimalizácia nákladov), a tiež kvôli obmedzeniam, ktoré sú spojené s End User Support (navyšovanie pracnosti, zmeny v oblasti pracovného prostredia, implementácia globálnych riešení, rastúce požiadavky užívateľov) sa outsourcing stal často voleným riešením pre mnoho CIOS.

Outsourcing vám umožní ťažiť z nasledujúcich zručností, ktorými každá firma nemusí nutne interne disponovať:

 • Riadenie IT systémov a ich transformácia
 • Poskytovanie rýchlej a efektívnej podpory vašich užívateľov, kedykoľvek a kdekoľvek
 • Industrializácia procesov za účelom optimalizácie nákladov a zladenie kvality služieb s business požiadavkami
 • Zostavenie plánu rozvoja s cieľom zlepšiť kvalitu procesov a služieb
 • repozíciou a koncentráciou vašich tímov na projekty, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu pre váš biznis.

Aby sme vám boli čo najviac nápomocní v ceste za týmito cieľmi, ponúkame vám outsourcing celého procesu, či čiastkových aktivít vášho IT oddelenia s ohľadom na požadovaný výkon, odozvu a rozpočet. Outsourcing je možné poskytovať týmito formami:

 • On-site riešenia
 • Vzdialená správa riadená z našich Servisných Center

 

SILNÉ STRÁNKY

 • Personalizované riadenie našimi kvalifikovanými techniky vo variante on-site / popr. vzdialene z našich Servisných Center.
 • Profesionálne outsourcing (transformácia, riadenie prevádzky a zálohovanie systémov), ktorý je v súlade s osvedčenými postupmi (ITIL, e-SCM)
 • Služby založené na plánovaní, systéme kvality a pracovných postupoch
 • Dôsledná kontrola dodávok služieb (reporting, pravidelné porady, audity, prieskumy spokojnosti), aby sme preverili, či sa dosiahla požadovaná úroveň služby
 • Pozitívny prístup k neustálemu zlepšovaniu a využívanie znalostí z vášho odvetvia.